• Pöyry Oyj
  • Ramboll Finland Oy
  • Geotek Oy
  • Länsimetro Oy
  • Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian osasto
  • Helsingin yliopisto, Tila ja kiinteistökeskus
  • Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, LUOMUS