XRD

Röntgendiffraktioanalyysi (XRD) on tehokas näytettä vahingoittamaton menetelmä kiteisten aineiden karakterisointiin. Menetelmällä saadaan informaatiota  näytteen rakenteesta, faaseista, kidetieteellisestä orientaatiosta sekä muista rakenteellisista parametreista, kuten: keskimääräinen raekoko, kiteisyyden aste, jännitykset ja hilavirheet. Diffraktio-piikit ovat seurausta näytteestä tietyillä kulmilla sen eri hilatasoilta sironneen monokromaattisen röntgensäteilyn konstruktiivisesta interferenssistä. Piikkien intensiteetin määrää atomien sijoittuminen hilassa. Röntgensirontakuvio on siis tutkittavan aineen atomaarisen periodisesti järjestäytyneen aineen sormenjälki. ICDD-tietokanta mineraalien ja muiden kiteisten aineiden sirontakuvioista tarjoaa nopean tavan identifioida laajan joukon erilaisia kiteisiä aineita.

Pääkäyttökohteet

 • Faasitunnistus, mineraalit ja kiteiset aineet
 • Faasien määräsuhteet useampaa faasia sisältävästä näytteestä (Rietweld-analyysi)
 • 1-kiteisen aineen orientaation selvittäminen
Soveltuu parhaiten
 • Faasitunnistus yhtä, tai useampaa ainetta sisältävistä näytteistä
 • Tuntemattoman aineen / mineraalin tunnistus
 • Kiteisyysasteen määritys
 • Kidekoon määritys
 • Faasien määräsuhteiden määrittäminen (Rietveld-menetelmä)
 • Savimineraalien määritys
 • Paisuvahilaisten savimineraalien määräsuhdetutkimukset
 • Yksikiteisen aineen kidetieteellisen orientaation määritys
Vahvuudet
 • Näytettä vahingoittamaton
 • Faasisisältöjen ja tekstuuriorientaation kvantitatiivinen määritys
 • Usein minimaalinen esikäsittely näytteille
 • Soveltuu kaikille kiteisille aineille
Rajoitukset
 • Ei pysty tunnistamaan amorfisia näytteitä
 • Ei syvyystietoa näytteestä
Tekniset tiedot
 • XRD PANalytical X’Pert3 Powder, röntgenpulveridiffraktometri
 • Vertikaaligoniometri (theta-theta)
 • Mitattava kulma-alue -40°< 2θ <220°
 • Maksimigoniometrisäde 240 mm
Käyttökohteet
 • Prosessituotteet kaivosteollisuudesta
 • Rakosavet tunnelirakentamisessa, erityisesti paisuvahilaisten savimineraalien määräosuudet
 • Mineraalien ja tuntemattomien aineiden identifiointi
 • Mineraalien määräsuhteet useampaa faasia sisältävistä näytteistä
 • Asbestit