Energiadispersiivinenröntgenspektrometria (EDS) on analyyttinen menetelmä jota voidaan käyttää yhdessä pyyhkäisyelektronimikroskoopin kanssa. EDS:a voidaan käyttää alkuaineanalyyseihin hyvin pienillä kohdealueilla. Kiihdytetty elektronisuihku tuottaa näytteeseen törmätessään jokaiselle alkuaineelle ominaista karakteristista röntgensäteilyä, jonka avulla näyte analysoidaan. Pyyhkäisyelektronimikroskooppia voidaan käyttää pienien alueiden horisontaalisen alkuainejakauman tutkimiseen.

EDS-analyyseihin STENMAN MINERALS Ab käyttää tällä hetkellä täysin modernisoitua JEOL JXA-8600 -elektronimikroanalysaattoria. Tästä johtuen kuvantaminen ei ole samalla tasolla, kuin tavallisella elektronimikroskoopilla, mutta alkuaineanalyysit ovat huomattavasti tavallisella elektronimikroskoopilla tuotettuja paremmat.

Pääkäyttökohteet

 • Mineraalien identifiointi ohut- ja pintahieistä
 • Kiinteät näytteet
 • Metallit
 • Semikvantitatiivinen alkuaineanalytiikka
Soveltuu parhaiten
 • Pienien alueiden alkuainejakauman määritys
Vahvuudet
 • Monipuolinen ja kustannustehokas
 • Nopea ”ensisilmäys” kemialliseen koostumukseen
Rajoitukset
 • Näytteiden rajoitettu koko
 • Ei sovi märälle orgaaniselle ainekselle
 • Näytteen oksidoitunut tai likainen pinta voi pilata analyysin
 • Ei sovellu hyvin matalan järjestysluvun alkuaineille
 • Heikko tarkkuus kiillottamattomille näytteille
Tekniset tiedot
 • Signaalin tunnistus: Karakteristista röntgensäteilyä
 • Analysoitavat alkuaineet: B-U
 • Määritysrajat: 0.1-100 at%
 • Kuvantaminen ja kartoitus: Kyllä
Käyttökohteet
 • Faasitunnistus ohut-, tai pintahieistä
 • Savimineraalien tunnitus
 • Metallilejeeringit
 • Jalometallipitoisuudet
 • Jalokivien tunnistus
 • Saostumat
 • Prosessituotteet