Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) mahdollistaa tarkat analyysit miltei kaikille alkuaineille pois lukien C, H, O, N ja halogeenit. Jokaisen läsnäolevan alkuaineen pitoisuudet annetaan kvantitatiivisesti hivenpitoisuuksista pääkomponentteihin saakka. Kiinteän näytteen valmistelussa näyte liuotetaan tyypillisesti happamaan liuokseen.

ICP-MS analyysissä korkean lämpötilan omaava argon-plasma ionisoi alkuaineet, jonka jälkeen ionit lasketaan. Plasmassa olevat ionit tunnistetaan massan ja varauksen perusteella.

Pääkäyttökohteet

 • Alkuaineanalyysit:

Talous-, valuma-alueiden, jätevedet, prosessivedet, yms.

Kiinteät näytteet jotka mahdollista liuottaa

Soveltuu parhaiten
 • Kvantitatiiviset määritykset pää-, aksessorisella ja hiventasolla
 • Prosessi- ja laatukontrolli
 • Tarkat analyysit suurelle määrälle alkuaineita
Vahvuudet
 • Yhdellä analyysillä voidaan mitata useita alkuaineita
 • Automatisoitu mittaus lisää tarkkuutta ja nopeutta
Rajoitukset
 • Näytteen tulee olla liuenneessa muodossa
 • Massaspektri voi olla monimutkainen ja alkuaineita voi olla vaikea erottaa toisistaan, jos alkuaineiden massaluvut ovat lähellä toisiaan
 • Suuren varausluvun omaavat alkuaineet tai moniatomiset ionit voivat vaikeuttaa määritystä
 • Massaspektorometrissä matriksin aineet ja muut molekyylit voivat häiritä joidenkin alkuaineiden määritystä
Tekniset tiedot
 • Signaalin tunnistus: ionien lukumäärä ja massaluku
 • Pystyy tunnistamaan jopa 70 alkuainetta
 • Määritysrajat: <ppb
Käyttökohteet
 • Vedet: luonnonvedet, talousvedet, prosessivedet, jätevedet
 • Kemikaalit
 • Metalliseokset
 • Elintarvikkeet